tel. 536 836 827

e-mail: adwokat@lidiabucka.pl

Specjalizacja
Prawo pracy
Specjalizacja
Prawo cywilne
dr Lidia Bucka
Dorobek Naukowy

adw. dr Lidia Bucka

Lidia Bucka – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach, doktor nauk prawnych. Od 2012 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w sprawach cywilnych i pracowniczych.

W roku 2005 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W roku 2009 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.

W latach 2005-2008 odbyła etatową aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

W latach 2008-2011 zajmowała stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście w Łodzi.

W latach 2005 – 2009 prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa pracy jako doktorant, a następnie asystent w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2014-2016 związana była z Katedrą Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Od roku 2011 roku prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy, w tym na Studiach Podyplomowych Prawa Pracy.