tel. 536 836 827

e-mail: adwokat@lidiabucka.pl

Prawo pracy

 

 

Specjalizuję się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych. Reprezentuję zarówno pracowników, jak i pracodawców w postępowaniach z odwołań od rozwiązania umowy o pracę, sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia, odpraw lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, sprawach o mobbing oraz odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Nadto świadczę usługi w zakresie: doradztwa w sprawach pracowniczych; sporządzania dokumentów dotyczących zatrudnienia (projekty umów o pracę, wypowiedzeń, regulaminów).