tel. 536 836 827

e-mail: adwokat@lidiabucka.pl

Specjalizacje

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • o wynagrodzenie, odprawy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe;
 • dotyczących wypowiedzenia stosunku pracy;
 • dotyczących rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (zwolnień dyscyplinarnych);
 • dotyczących wypowiedzeń zmieniających;
 • dotyczących mobbingu
 • dotyczących dyskryminacji;
 • o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu wypadków przy pracy;
 • dotyczących świadectwa o pracę (wydanie, sprostowanie);
 • dotyczących zakazu konkurencji;
 • dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników;

Nadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa w sprawach pracowniczych;
 • sporządzania dokumentów dotyczących zatrudnienia (projekty umów o pracę, wypowiedzeń, regulaminów).