tel. 536 836 827

e-mail: adwokat@lidiabucka.pl

Specjalizacje

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw:

1. z zakresu prawa zobowiązaniowego dotyczących: 

 • umów (m.in. sprzedaż, dzieło, roboty budowlane, zlecenie, najem, pożyczka, użyczenie, darowizna);
 • naruszenia dóbr osobistych;
 • naprawienia szkód wynikających z wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, ruchu przedsiębiorstwa itd.
 • potrącenia, cesji

2. z zakresu prawa rodzinnego dotyczących:

 • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
 • separacja,
 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w częściach dotyczących władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem,
 • podział majątku,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wyrównanie dorobków, zwrot nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek wspólny, zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków,
 • sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny.

3. z zakresu prawa spadkowego dotyczących:

 • stwierdzenia nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentów,
 • działu spadku,
 • zachowku,
 • niegodności dziedziczenia,
 • odbierania oświadczeń o odrzuceniu spadku, przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza;
 • umów dotyczących spadku (zbywanie przedmiotów wchodzących w skład spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe itp.).